Yhteiset kehitysprojektit

Auria Biopankki tekee tieteellistä yhteistyötä sekä akateemisten tutkijoiden että yritysten kanssa.


Yhteistyömalleina toimivat ns. julkisen-yksityisen sektorin kumppanuudet (public-private partnerships), akateeminen kollaboraatio sekä tiedon jakamiseen perustuva yhteistyö. Tutkimusidea voi tulla ulkopuoliselta taholta tai biopankista, ja tutkimuksen toteuttamisesta sovitaan yhdessä kumppanin kanssa.

Palvelun tietoja

YhteyshenkilöMerja Perälä, Projektipäällikkö
Sähköpostimerja.perala@auriabiopankki.fi