Feasibility selvitykset

Auria Biopankki on yhteistyökumppani kliinisissä lääketutkimuksissa (Evidence-based feasibility studies).


Biopankkisuostumuksella henkilö antaa luvan hänestä normaalien diagnoosi- ja hoitotoimenpiteiden yhteydessä kerättyjen näytteiden ja tietojen käyttöön biopankkitutkimuksessa. Suostumuskaavakkeessa kysytään myös lupaa ottaa yhteyttä ja tiedustella halukkuutta antaa lisänäytteitä tai osallistua sellaiseen tutkimukseen, jota biopankkisuostumus ei mahdollista. Biopankki voi poimia luvan antaneiden henkilöiden joukosta erilaisiin kliinisiin lääketutkimuksiin soveltuvia henkilöitä ja ottaa heihin yhteyttä.

Palvelun tietoja

YhteyshenkilöMerja Perälä, projektipäällikkö
Sähköpostimerja.perala@auriabiopankki.fi