Tältä sivulta löydät tiivistelmät vuoden 2017 biopankkitutkimuksista, joihin käytetään Auria Biopankin näytteitä.

Muut biopankkitutkimukset vuosittain:

2014  |  2015  |  2016

Biomarkers for DNA repair

Bayer AG, Germany

Chemotherapy as standard of care has been shown to active DNA damage repair (DDR) pathways. Inhibition of these pathways is therefore an interesting, additional concept. Biomarkers can give important molecular information whether the mode of action of a potential new therapeutic has been achieved. Therefore, in this research project, biomarkers which are discussed in the literature as relevant for these pathways are measured for validation. These validated biomarkers can then also be measured in future clinical trials of these novel medications.

Liver metastasis of bladder cancer

Bayer AG, Germany

Metastases and tumour cells can be different on the molecular level within the same patient. Under-standing these differences is important to understand the metastasis process and potentially developing new therapeutics. Aim of this study is to analyse whether the presence of members of one gene family (to which novel therapeutics are currently under development) remains constant between tumour and its metastases. This new knowledge will help to advance innovative treatment options.

Studying pediatric tumor cohorts

Bayer AG, Germany

Children can be afflicted by tumors as well as adults. ‘Typical’ childhood malignancies include deviations from normal hematological development, and glioblastomas, among others. The European Union Paediatric Regulation improves the health of children by facilitating the development and availability of medicines for children from birth to less than 18 years. A paediatric investigation plan is developed to support use of novel medicines in children, using among others molecular information about the prevalence of the target of the therapy in these indications. Analyzing Auria’s historic tumor specimens from routine care of pediatric patients can be very helpful for these activities.

Longitudinal epidemiological study of malignant mesothelioma with and without overexpression of mesothelin

Bayer AG, Germany

Tumour cells can be different to normal healthy cells already at their surface. Certain proteins are present only on tumour cells or to a much higher extent than on surrounding normal healthy cells. Antibodies can be engineered to only recognize such proteins and to carry a toxic payload with them, which then preferentially kills tumour cells. Major aim of this study is to further analyse the presence of one of these proteins on matched tissue and blood samples of cancer patients and correlate this with clinical annotation and further molecular characteristics of these samples such as histology.

Treatment pathways and health care resource use in patients diagnosed with Acute Myeloid Leukemia in the Hospital District of Southwest Finland

Novartis Finland Oy

Acute myeloid leukemia (AML) is the most common form of acute leukemia occurring in adults. AML affects all age groups but it is primarily a disease of later adulthood with a median age at onset of about 70 years in Europe. AML is characterized by overproliferation of undifferentiated myeloid cells in the bone marrow. Patients can be characterized based on cytogenetic findings, including translocation between chromosomes 15 and 17, translocations between chromosomes 8 and 21 and inversion in chromosome 16, or other genetic mutations such as those of the Fms-like tyrosine kinase 3 (FLT3) gene. The cytogenetic profile and presence of mutations are important predictors of prognosis, and aid decisions on treatment. The purpose of this biobank and register study is to describe epidemiology, patient’s characteristics, treatment patterns, health outcome, and health resource usage related to AML management in Southwest Finland.

PTTG1 rintasyövässä

Pauliina Kronqvist, TYKS-SAPA Patologia

Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa uusia rintasyövän kudosmerkkiaineita diagnostiseen ja ennusteelliseen käyttöön.

Uudet biomarkkerit lymfoomassa

Annika Ålgars, Sirpa Jalkanen, Turun yliopisto

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia syövän immuunipuolustukseen vaikuttavia molekyylejä veressä ja kudostasolla lymfoomaa sairastavilla potilailla.  Tutkimuksessa selvitetään veren monosyyttien CLEVER-1 molekyylin määrää ja CLEVER-1 molekyyliä ilmentävien makrofagisolujen määrää kudostasolla ja arvioidaan vaikuttaako CLEVER-1 molekyyli syövän leviämiseen, annettujen hoitojen tehoon tai taudin ennusteeseen.

Multippeli myelooma

Medaffcon Oy ja Amgen AB Finland

Multippeli myelooma on toiseksi yleisin pahanlaatuinen veritauti, jonka osuus kaikista hematologista syövistä on 10-15%. Tauti aiheutuu monoklonaalisen plasmasolukloonin patologisesta lisääntymisestä luuytimessä, johtaen tautispesifin immunoglobuliinifragmentin erittymiseen virtsaan ja/tai vereen, ja edelleen taudille tunnusomaisiin luusto- ja munuaisoireisiin muiden systeemisten oireiden lisäksi. Vaikka myeloomaa pidetään edelleen parantumattomana sairautena, on kantasolusiirtojen ja uusien lääkkeiden käyttöönoton avulla voitu merkittävästi parantaa potilailla esiintyvien oireiden hoitoa sekä elinajanodotetta.

Tutkimuksessa tullaan kartoittamaan Lounais-Suomessa diagnosoitujen, myeloomaa sairastavien potilaiden taudin tila, oireet ja muut erityispiirteet, käytetyt hoidot, hoitovasteet sekä sairauden aiheuttama terveydenhoidollinen resurssikäyttö.

A biobank and health register analysis of burden of disease in severe asthma and COPD patients

Medaffcon Oy ja GSK Finland

Tutkimus tuo uutta tietoa vuosien 2004-2015 aikana sairaalassa hoidetun astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastavan potilaan tilasta, käytetyistä hoidoista, sairauden aiheuttamista kustannuksista ja kuolleisuudesta. Tutkimus selvittää mm vaikeaa astmaa/keuhkoahtaumatautia sairastavien potilaiden määrän, oheissairastavuudet, pahenemisvaiheet sekä arvioi sairauteen liittyvät terveyskustannukset.

Rintasyövän uudet biomarkkerit

Jukka Westermarck, Turun yliopisto

Projektissa tutkitaan aiemmin soluviljelmissä karakterisoituja potentiaalisia uusia rintasyövän hoitovasteen biomarkkereita potilasnäytteistä. Merkkiaineet voivat auttaa potilaiden hoidonvalinnassa.

Sinonasaalialueen invertti papillooma ja karsinooma

Maija Salminen, Satakunnan keskussairaala
Heikki Irjala, TYKS

lnvertti papillooma on nenän limakalvon kasvain, joka hyvänlaatuisuudesta huolimatta voi olla paikallisesti aggressiivisesti kasvava tauti, jolla on taipumus uusiutua ja potentiaali muuttua pahanlaatuiseksi. Taudin syntymekanismien taustalla olevat tekijät ovat yhä epäselviä ja toistaiseksi ei ole mitään ennusteellista tekijää, joka ennustaisi taudin käyttäytymistä. Tutkimuksessa tullaan selvittämään uusia, jatkossa toivottavasti kliiniseen rutiinikäyttöön soveltuvia tekijöitä, jotka voisivat ennustaa taudin käyttäytymistä. Nämä olisivat tarpeen potilaan yksilöllisten hoitovaihtoehtojen valinnassa ja seurannan järjestämisessä.

Farmakogeneettisen paneelitutkimuksen implementaatio kliiniseen käyttöön Suomessa

Juho Heliste, TY Biolääketieteen laitos

Geneettisen vaihtelun merkitys lääkehoitojen tehoon ja turvallisuuteen on nykyään laajasti tunnettu. Osa lääkkeistä aiheuttaa merkittäviä haittavaikutuksia tiettyjen geenimuotojen kantajille ja toisaalta osa lääkkeistä on tehottomia tietyillä genotyypeillä. Tämä vaihtelu huomioimalla lääkehoitoa voidaan kohdentaa yksilöllisesti. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia farmakogeneettisesti tärkeimpien geenien variaatioita suomalaisessa väestössä sekä niiden merkitystä lääkehoitoihin.

Rintasyöpäseulonnan elämänaikaiset hyödyt ja haitat

Milla Lehtinen, Ahti Anttila, Suomen Syöpärekisteri

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää rintasyöpäseulonnan hyötyjä, haittoja ja kustannusvaikuttavuutta. Seulonnan ensisijainen hyöty on rintasyöpäkuolleisuuden vähentäminen. Haittoja ovat muun muassa vaarat positiiviset ja negatiiviset seulontatulokset, ylidiagnostiikka sekä psykososiaaliset vaikutukset. Kustannusvaikuttavuuslaskelmia varten halutaan selvittää myös seulontaohjelman ulkopuolisten mammografioiden laajuus. Pyrkimyksenä on tuottaa tietoa siitä, kuinka seulontoja tulisi toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Aineistoon kerätään tietoja seulonnoista ja niiden ulkopuolisista rintaan kohdistuvista radiologisista tutkimuksista sekä rintasyöpätapauksista ja rintasyövän hoidoista vuosilta 1953-2015.

Tumor antigens under chemotherapy treatment

Bayer AG, Germany

Tumor cells can be different to normal healthy cells already at their surface. Certain proteins are present only on tumor cells or to a much higher extent than on surrounding normal healthy cells. Antibodies can be engineered to only recognize such proteins and to carry a toxic payload with them which then preferentially kills tumor cells. Aim of this study is to analyze whether the presence of one of these proteins remains constant during tumor development or whether this is affected by current treatments such as chemotherapy. This new knowledge will help to advance innovative treatment options.

Diabetes ja luusto – verinäytteen luuproteiini avaa uusia näkökulmia diabetesdiagnostiikkaan

Kaisa Ivaska, TY Biolääketieteen laitos

Metabolinen oireyhtymä ja tyypin 2 diabetes lisääntyvät väestön ikääntyessä ja elintapojen muuttuessa. Diabeteksen hoitokäytäntöjä parantavilla työkaluilla voidaan saavuttaa merkittäviä kansanterveydellisiä ja – taloudellisia vaikutuksia ja ne tuovat helpotusta myös potilaan arkeen. Luusta verenkiertoon erittyvän tekijän on havaittu säätelevän verensokeria kontrolloivan haiman toimintaa. Projektin tavoitteena on testata uutta menetelmää tämän tekijän mittaamiseen verinäytteestä ja selvittää mittausmenetelmän mahdollisuudet diabeteksen ennakoinnissa, seurannassa ja hoitovasteen tarkkailussa.

Biomarkers related to radiotherapy treatment outcome in head and neck cancer

Bayer AG, Germany

Among the treatment options for head and neck cancer is radiotherapy, being, however, not of equal benefit to all patients. We will investigate if the treatment response is correlated to the expression of certain protein biomarkers in samples of head and neck tumors. This is greatly facilitated by the well annotated samples of Auria biobank including information on radiotherapy, further therapies, co-morbidities, and outcome such as progression or survival. These data will support efforts to identify characteristics of cases with unmet medical need and to design treatment options and trials for these patients.

Kroonista tulehduksellista suolistosairautta sairastavien potilaiden sytokeratiinitutkimus

Markku Voutilainen, Turun yliopistollinen keskussairaala

Sytokeratiinit ovat suolen pinnan epiteelisolujen tukiproteiineja, joiden koostumuksessa on havaittu muutoksia paksusuolitulehduksen yhteydessä. Tutkimuksen tavoitteena on saada lisätietoa tulehduksellisista suolistosairauksista tutkimalla sytokeratiinien rakennemuutoksia ja selvittää näiden muutosten yhteyttä taudinkulkuun.