Tältä sivulta löydät tiivistelmät vuoden 2014 biopankkitutkimuksista, joihin käytettiin Auria Biopankin näytteitä.

Muut biopankkitutkimukset vuosittain:

2015  |  2016  |  2017

Mahasyövän biomarkkerien ilmentyminen ja ennusteellinen arvo

Olli Carpen, Biolääketieteen laitos, TY

Mahasyöpä on maailmanlaajuisesti kolmanneksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja. 300 mahasyöpää käsittävässä tutkimuksessa analysoidaan mahasyövän molekulaaristen alatyyppien kliinisiä piirteitä immunohistokemiallisin keinoin. Lisäksi pyritään tunnistamaan uusia prognostisia mahasyövän biomarkkereita ja lääkekohteita. Paremmat biomarkkerit auttavat tunnistamaan mahasyövän erityispiirteitä ja kullekin potilaalle sopivinta hoitoa. Uudet lääkekohteet auttavat suunnittelemaan tulevaisuuden hoitokokeita.

Selvitys akromegalian epidemiologisesta esiintyvyydestä ja hoidosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella operatiivisen hoidon jälkeen

Novartis Finland Oy

Akromegalia on harvinainen sairaus joka johtuu aivolisäkkeen kasvaimen aiheuttamasta kasvuhormonin liikaerityksestä. Tutkimuksessa pyritään saamaan tietoa niiden akromegaliapotilaiden määrästä, jotka eivät saavuta biokemiallista kontrollia aivolisäkekasvaimen poiston jälkeen, ja mikä osa potilaista tarvitsee somatostatiinianalogihoitoa vasteen saavuttaakseen. Lisäksi selvitetään akromegaliasta johtuvien lisäsairauksien tilaa potilailla, jotka eivät ole biokemiallisessa kontrollissa verrattuna kontrollissa oleviin potilaisiin. Tutkimus tuottaa uutta tietoa akromegaliapotilaiden hoidon kohdentamiseen.

Perinnöllinen rintasyöpäalttius korkean rintasyöpäriskin suvuissa

Minna Kankuri-Tammilehto, Kliininen genetiikka, TYKS
Johanna Schleutker, Lääketieteellinen genetiikka, TY

Rintasyöpään sairastuu jossain elämänsä vaiheessa joka yhdeksäs nainen. Arvioiden mukaan 5-10% rintasyövistä on perinnöllistä eli johtuu korkealla riskillä syövälle altistavan geenivirheen kantajuudesta, jolloin elämänaikainen rintasyöpäriski on yli 40%. Tutkimuksessa kartoitetaan paikallista rintasyöpägeenimutaatioprofiilia TYKS-ERVA-alueella. BRCA1/2-geenivirheet selittävät vain n. 25 % perinnöllisistä rintasyöpätapauksista. Tavoitteena on löytää ennestään tuntemattomia rintasyövän alttiusgeenejä korkean riskin potilailla. Lisäksi tutkimuksessa pyritään saamaan uutta tietoa eri riskigeenien yhteisvaikutuksesta ja siitä, miten eri alttiusgeenit assosoituvat sairastumisikään. Tutkimuksen tulokset hyödyttävät rintasyövän diagnostiikkaa, ennusteen määritystä ja syöpäriskin arviointia.

Beetasolu PET-merkkiaineiden tutkiminen kudosnäytteillä

Pirjo Nuutila, PET-keskus, Turun yliopisto

Diabetes on seuraus haiman insuliinia tuottavien beetasolujen tuhoutumisesta. Tällä hetkellä diabetesta arvioidaan sairastavan maailmanlaajuisesti 180 miljoonaa ihmistä. Haiman tutkimisen tekee hankalaksi sen sijainti syvällä vatsaontelossa ja beetasolujen vähäinen määrä. Kun sairaus todetaan, valtaosa insuliinia tuottavista beetasoluista on jo ehtinyt tuhoutua. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää haiman insuliinia tuottavien beetasolujen PET (positroniemissiotomografia)-kuvantamiseen soveltuvia uusia merkkiaineita. Tällaisten merkkiaineiden myötä diabeteksen etenemisen seuranta voisi täsmentyä ja diabeteslääkityksen tehon seurantamahdollisuudet parantua.

Somatostatiinireseptorien ilmentyminen glioomissa ja sen yhteys ennusteeseen

Heikki Minn ja Aida Kiviniemi, Syöpätautien klinikka, TYKS

Glioomat ovat yleisimpiä aivokasvaimia jotka jaetaan histologisen erilaistumisasteensa mukaan matala-asteisiin ja korkea-asteisiin eli pahanlaatuisiin glioomiin. Viime vuosina on saatu käyttöön useita molekyylipatologisia merkkiaineita, joiden avulla glioomat voidaan jakaa tarkempiin alaryhmiin hoitoa ja seurantaa varten. Monet kasvaimet ilmentävät somatostatiinireseptoria, jota käytetään terapeuttisena kohteena etenkin neuroendokriinisten kasvainten hoidossa. On viitteitä, että somatostatiinireseptorien ilmentyminen glioomissa voi toimia sekä diagnostisena että prognostisena merkkiaineena. Tutkimuksessa selvitetään somatostatiinireseptorien ilmentymistä glioomissa sekä sen yhteyttä potilaan elinajanennusteeseen ja molekulaarisiin markkereihin. Tutkimushypoteesin mukaan somatostatiinireseptorien ilmentyminen glioomissa on mahdollinen uusi prognostinen biomarkkeri, joka tarkentaa diagnostista luokittelua sekä auttaa sopivan hoidon valinnassa.

Selvitys myelofibroosin, polysytemia veran ja essentiaalisen trombosytemian epidemiologisesta esiintyvyydestä ja myelofibroosipotilaan kokonaiselossaoloajasta diagnoosihetkestä VSSHP:n alueella

Novartis Finland Oy

Myelofibroosi on hitaasti etenevä ja huonoennusteinen tauti, jonka kokonaiselossaoloa on vasta viime vuosina onnistuttu lääketieteellisesti parantamaan. Osa potilaista leukemisoituu ja tutkimuksessa pyritäänkin selvittämään, kuinka moni myelofibroosipotilaista kehittää akuutin leukemian ja mikä merkitys JAK2V617F-geenimutaatiolla voi olla leukemian kehittymisessä. Tutkimus lisää tietoa myelofibroosin epidemiologiasta ja mahdollisesti sen ennusteeseen vaikuttavista tekijöistä.