Biopankki tuo histologiset näytteet ja niiden sisältämän arvokkaan datan tutkijoiden käyttöön, avustaa tutkimusmateriaalin keräämisessä ja huolehtii tutkimuksen korkeasta tasosta. TYKSin osastonylilääkäri Sirkku Jyrkkiö kertoo biopankin roolista käynnissä olevassa syöpätutkimuksessa, jossa selvitetään DOTANOC-PET/TT-menetelmän soveltumista eri syöpien kuvantamiseen.

Turun PET-keskuksessa on tutkittu usean vuoden ajan DOTANOC-PET/TT-menetelmän soveltumista syöpäsairauksien kuvantamiseen.

Entuudestaan tiedetään, että menetelmä sopii hyvin neuroendokriinisten kasvainten kuvantamiseen, sillä näissä kasvaimissa on runsaasti somatostatiinireseptoreita, joihin DOTANOC-merkkiaine sitoutuu. Nyt käynnistetyllä biopankkitutkimuksella halutaan selvittää, miten merkkiaine soveltuu muiden kasvaimien kuvantamiseen.

Esimerkiksi vatsaontelon sisäisistä kasvaimista on joskus vaikea saada kudosnäytettä, jolla voitaisiin varmistua syöpäsairauden tyypistä. Tästä syystä on tärkeää tietää, kuinka spesifinen DOTANOC-PET/TT-tutkimus todella on.

Biopankin avulla luotettavampaa syöpätutkimusta

TYKS syöpäklinikan ja PET-keskuksen tutkimuksessa selvitetään lymfoomapotilaita kuvantamalla, onko lymfoomissa somatostatiinireseptoreita, jotka on mahdollista havaita DOTANOC-PET/TT-tutkimuksella.

Biopankkitutkimus on osa tätä laajempaa tutkimuskokonaisuutta. Biopankissa oleva näytearkisto mahdollistaa reseptorimääritykset useista eri lymfooma-alatyypeistä, jolloin saadaan luotettavampi käsitys somatostatiinireseptoreiden ilmentymisestä eri lymfoomissa.

Biopankin sähköisen rekisteridatan avulla voidaan lisäksi selvittää reseptorien ennustetekijäarvoa korreloimalla reseptorien ilmentyminen näytteissä potilaiden elinaikatietoon. Samalla voidaan arvioida, olisiko somatostatiinireseptoreihin kohdistuvaa isotooppihoitoa mahdollista soveltaa lymfoomien hoidossa.

Tutkijan näkökulmasta biopankki tarjoaa selkeän yhteydenottokanavan ja avustaa tutkimuksen kysymyksenasettelussa ja tutkimusmateriaalin tunnistamisessa ja keräämisessä. Biopankki selkeyttää tutkimukseen liittyvää lupakäytäntöä. Biopankki tuo histologiset näytteet kaikkien tutkijoiden ulottuville ja samalla huolehtii siitä, että näytteiden avulla tehtävä tutkimus on korkeatasoista ja edistää syövän perustutkimusta ja hoitoa.