Auria Biopankki on aloittanut verinäytteiden keräämisen biopankkiin

26.5.2015

Auria Biopankki on siirtynyt toiminnassaan seuraavaan vaiheeseen ja aloittanut verinäytekeräyksen. Verinäytteitä kerätään tavallisen verinäytteenoton yhteydessä TYKSissä biopankkisuostumuksen antaneilta henkilöiltä.

Auria Biopankki on toukokuussa 2015 aloittanut verinäytteiden keräämisen. Tähän mennessä biopankin näytekokoelma on koostunut pääosin kudosnäytteistä, ja nyt näytteiden keräystä on laajennettu myös verinäytteisiin.

Verinäytteitä kerätään biopankin näytevarastoon tavallisen verinäytteenoton yhteydessä TYKSin laboratoriossa niiltä henkilöiltä, jotka ovat antaneet suostumuksen biopankkinäytteen luovuttamiseen. Biopankkisuostumus on valmiina potilastietojärjestelmässä, eikä verinäytteen antaminen edellytä potilaalta lisätoimenpiteitä.

– Biopankille siirretään osa verinäytteestä normaalin hoitotoimenpiteen yhteydessä. Verinäytteen antaminen ja biopankkitutkimuksen edistäminen tällä tavoin on siis helppoa potilaalle, kertoo Auria biopankin johtaja Heli Salminen-Mankonen.

Auria Biopankissa on ihmisperäisiä näytteitä jo lähes sadan vuoden ajalta noin miljoona kappaletta. Vuonna 2013 voimaan astuneen biopankkilain myötä näytteitä voidaan näytteenantajan suostumuksella kerätä ja säilyttää biopankissa tulevia tutkimustarpeita varten.

Biopankin näytteitä käytetään lääketieteelliseen tutkimustyöhön, jonka avulla kehitetään diagnostiikkaa, lääkkeitä ja uusia hoitomuotoja. Verinäytteitä toivotaan saatavan runsaasti.

– Verinäytekeräyksen myötä Auria Biopankki siirtyy toiminnassaan taas askeleen eteenpäin. Verinäytteet mahdollistavat entistä monipuolisemman tutkimustoiminnan ihmisten terveyden edistämiseksi, kertoo Salminen-Mankonen.

Biopankkisuostumuksen voi antaa tulostamalla suostumuslomake Auria Biopankin nettisivuilta ja postittamalla täytetty kaavake biopankkiin. Suostumuslomakkeen saa myös sairaalan kutsun mukana, jolloin potilas voi ottaa täytetyn kaavakkeen mukaansa sairaalaan tullessaan.

Lisätietoja:
Heli Salminen-Mankonen, johtaja, dosentti, Auria Biopankki, heli.salminen-mankonen@auriabiopankki.fi, puh. 040 719 2945

Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen kliininen biopankki. Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Sen näytteistä 80 prosenttia on syöpänäytteitä. Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien erikoisalojen mukaisesti Auria Biopankki tukee etenkin syöpä-, diabetes- sekä sydän- ja verisuonitautien tutkimusta. Näytteitä on yhteensä noin miljoona, ja ne sijaitseva fyysisesti Turussa, Porissa ja Vaasassa sairaanhoitopiirien säilytystiloissa. Lisätietoa www.auriabiopankki.fi.


Auria Biopankki aloittaa tutkimusyhteistyön Bayerin kanssa

27.4.2015

Auria Biopankin ja Bayerin tutkimusyhteistyö tähtää syöpähoitojen kehittämiseen. Tutkimusyhteistyö on ensimmäinen Auria Biopankin ja lääkeyrityksen välinen yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on uusien hoitomuotojen kehittäminen ja terveyden edistäminen biopankkitutkimuksen avulla.

Auria Biopankki on solminut yhteistyösopimuksen lääke- ja life science -yritys Bayer Pharma AG:n (Bayer) kanssa. Biopankin ja Bayerin yhteistyö koskee syöpätutkimusta, jossa analysoidaan kasvainnäytteitä ja niihin liittyvää kliinistä dataa. Tutkimusyhteistyön tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia syöpähoitoja.

Biopankin johtaja Heli Salminen-Mankonen on erittäin tyytyväinen alkavasta kumppanuudesta.

– Tutkimusyhteistyö kansainvälisesti korkeatasoisen lääkeyrityksen kanssa on merkittävä askel eteenpäin biopankin toiminnassa. Eniten tämä hyödyttää kuitenkin kansalaisia. Bayerin vahva asiantuntemus lääkekehityksessä ja tutkimuksessa yhdistettynä biopankkinäytteisiin ja niihin liittyvään kliiniseen dataan vie syöpätutkimusta suuren harppauksen eteenpäin, kertoo Salminen-Mankonen

– Nyt käynnistyvän biopankkiyhteistyön myötä saamme Auriasta uuden kumppanin alkuvaiheen syöpälääkekehitykseen. Kumppanuus Auria Biopankin kanssa toimii vahvana näyttönä suomalaisen life science -alan valtavasta potentiaalista, kertoo Bayer Nordic SE:n toimitusjohtaja Oliver Rittgen kumppanuudesta.

Biopankkinäytteen sisältämä kliininen data on arvokasta terveystutkimuksen kannalta. Bayer ja Auria Biopankki analysoivat yhdessä tutkimusprojektin aikana kerääntyneen tiedon. Näytekohtaiset tiedot ovat aina koodatun tunnisteen takana näytteissä, eivätkä tutkijat voi yhdistää näytteitä yksittäisiin henkilöihin. Näytekohtaiset tutkimustulokset palautetaan tutkimusprojektin jälkeen biopankkilain mukaisesti Auriaan. Näin samoihin näytteisiin liittyvä kliininen tieto hyödyttää jatkossa myös muuta biopankkitutkimusta.

Lääketieteellinen tutkimustyö tarvitsee suuria väestöön pohjautuvia näytekokoelmia diagnostiikan, lääkkeiden ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen. Auria Biopankissa on näytteitä noin miljoona kappaletta lähes sadan vuoden ajalta. Näytteistä noin neljännes on syöpänäytteitä.

Bayerin tiedote yhteistyöstä