202017huhti

Mitä hiukkasfyysikko tekee biopankissa?

Biopankilla tarkoitetaan lääketieteellistä kokoelmaa ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja, joita voidaan käsitellä ja luovuttaa laadukkaaseen lääketieteelliseen tutkimukseen. Toiminta perustuu biopankkilakiin ja ihmisten antamaan suostumukseen näytteidensä ja tietojensa käytöstä. Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen sairaalabiopankki, jonka omistavat Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Biopankki kerää näytteitä ja tietoja näiden sairaanhoitopiirien suostumuksensa antaneilta potilailta….

Read More
122016syys

Biopankkitutkimus on läpikotaisin eettistä!

Euroopassa – Suomi mukaan lukien – vallitsee eettisesti hyvin perusteltu biopankki-innostus, jonka taustalla on lääketieteen nopea murros. Tautimekanismien entistä syvällisempi ymmärtäminen on johtanut yhä tarkempiin diagnooseihin ja parantanut sairauksien riskitekijöiden tunnistamista samoin kuin niiden yksilöllisempää ja aiempaa tuloksellisempaa hoitamista. Uudenlaisia terveydellisiä riskitekijöitä on onnistuttu paikallistamaan ja osin jopa ennalta torjumaan. Lääketieteellisestä biopankkitutkimuksesta on muodostumassa uudella…

Read More
302016touko

Geenileikki illalliskutsuilla

Kuvittele istuvasi illalliskutsuilla – edessäsi pöydällä on suljettu kirjekuori, kuten kaikilla muillakin vierailla. Sitten saat ohjeen avata kuoren. Kaikki vieraat avaavat omat kuorensa. Sisältä löydät sairauden ja kuvauksen siitä. Sinulla on – ehkä – geenivirhe, joka tulee aiheuttamaan harvinaisen, perinnöllisen Huntingtonin taudin, siis vakavan keskushermoston rappeumasairauden, joka aiheuttaa eneneviä häiriöitä motoriikasta muistamiseen ja ylipäänsä ajattelemiseen….

Read More
182016tammi

Onko monimutkainen suostumusjärjestelmä uhka koko suomalaisen biopankkitoiminnan toteutumiselle?

Sairaalabiopankkitoimintaa on nyt harjoitettu runsaat parin vuotta. Tavoitteena on rakentaa arvokas tietovaranto lääketieteellisen tutkimuksen ja terveydenhuollon kehittämiseksi keräämällä suuresta potilasjoukosta näytteitä, joihin liitetään sairaus ja terveystietoa. Käyttämällä moderneja analyysitekniikoita näytteet voidaan jalostaa korvaamattoman arvokkaaksi tiedoksi. Suomessa tähän toimintaan on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet terveydenhoitojärjestelmämme, epidemiologisen tutkimuksen, terveysrekisterien, väestöhistoriamme ja väestön korkean koulutustason vuoksi. Suomella on siis…

Read More
112015marras

Biopankkeeraus – osallistumista tulevaisuuden parannuskeinoihin

Sairastuminen vakavaan sairauteen on aina shokki. Hetkeksi koko oma olemus tuntuu muuttuvan ja tuntemus elämänhallinnan menettämisestä voi olla hyvinkin voimakas. Alkujärkytyksen jälkeen elämä alkaa kuitenkin palata uomilleen, uusille tai vanhoille ja silloin alkaa potilaana olon toinen vaihe: sopeutuminen. Kaikenlaiseen sopeutumiseen liittyy kiinteästi oma osallistuminen. Sairastumisessa omat vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin niukat, eikä omaan sairauteen pääse ikään…

Read More
72015syys

Biopankin arkea ja juhlaa

Auria biopankissa nautittiin viime viikolla kakkukahvit kaksivuotismerkkipäivän johdosta. Sen verran on kulunut biopankkilain voimaantulosta, joka mahdollisti nykymuotoisen biopankkitoiminnan käynnistymisen. Auria biopankki oli jo ollut tovin lähtökuopissa ja lupapaperit jätettiin heti lain astuttua voimaan – ensimmäisenä Suomessa. Toimintaa valmisteltiin lupaprosessin ajan ja Auria biopankki rekisteröitiin virallisesti maaliskuussa 2014, jälleen ensimmäisenä. Nyt lähes puolentoista vuoden toiminnan jälkeen…

Lue lisää