Auria Biopankki kerää suostumuksia näytteiden tutkimukselliseen käyttöön

Auria Biopankki lähestyy syksyn ja talven aikana kirjeitse henkilöitä, joilta on hoitotoimenpiteiden yhteydessä otettu kudosnäyte, joka on siirretty biopankin kokoelmiin. Näytteenantajilta kerätään biopankkilain mukainen kirjallinen suostumus näytteen tutkimukselliseen käyttöön.

Turun yliopiston tiedote 8.11.2016

Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen biopankki. Biopankin kokoelmassa on noin miljoona näytettä, joita käytetään lääketieteelliseen tutkimustyöhön, esimerkiksi syöpätutkimukseen. Tutkimuksen avulla kehitetään parempia hoitomuotoja ja edistetään terveyttä.

Nyt lähetettävät kirjeet on osoitettu henkilöille, joiden kudosnäyte ja siihen liittyvät tiedot on siirretty Tyksin patologian näytearkistosta biopankkiin syksyllä 2014. Siirrosta tiedotettiin laajasti jo vuonna 2014, ja ihmisillä oli mahdollisuus kieltää näytteensä siirto biopankkiin.

– Biopankkiin siirrettiin vain ne näytteet, jotka on otettu ennen syyskuuta 2013, jolloin biopankkilaki tuli voimaan. Nyt keräämme biopankkisuostumuksia, jotka antavat mahdollisuuden hyödyntää myös tulevaisuudessa otettavia näytteitä. Lisäksi annettu suostumus toimii tukena ja luottamuksenosoituksena biopankkitoimintaa ja lääketieteellistä tutkimusta kohtaan, Auria Biopankin johtaja Heli Salminen-Mankonen sanoo.

Ensimmäisessä vaiheessa kirje lähtee noin 10 000 henkilölle. Kun vastaanottajilta on saatu palautetta, lähetys laajennetaan koskemaan kaikkia, joilta on otettu biopankkiin siirretty näyte ennen biopankkilain voimaantuloa. Kirje sisältää Auria Biopankin tiedotteen sekä suostumus- ja kieltokaavakkeet. Salminen-Mankosen mukaan kirjeelle on selvä tarve, ja hän rohkaisee kaikkia täyttämään suostumuskaavakkeen.

– Vaikka näytteiden siirrosta uutisoitiin laajasti ilmoitusmenettelyn aikana, on todennäköistä, että kaikki eivät huomanneet uutisointia. Tämän vuoksi haluamme lähestyä ihmisiä henkilökohtaisella kirjeellä, jossa kerrotaan asiasta tarkemmin ja annetaan aidosti mahdollisuus tehdä biopankkisuostumus tai kielto, Salminen-Mankonen toteaa.

Auria Biopankin suostumuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa suostumus.fi, jolloin allekirjoitus tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lisätietoja

Heli Salminen-Mankonen, 040 71929445 hejsalm@utu.fi


Roche ja Auria Biopankki sopivat tutkimusyhteistyöstä

3.3.2016

Lääkeyhtiö Roche (Hoffman La-Roche) ja Auria Biopankki ovat sopineet tutkimusyhteistyön aloittamisesta. Sopimus antaa Rochen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle mahdollisuuden käyttää Auria Biopankin kudosnäytteitä lääkekehityksessä ja diagnostisten testien kehittämisessä.

”Olen erittäin tyytyväinen siitä, että koko Rochen kansainvälisellä tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatiolla on jatkossa mahdollisuus tehdä uraauurtavaa tutkimusyhteistyötä suomalaisen biopankkitoimijan kanssa. Sopimus on konkreettinen osoitus siitä, että suomalainen osaaminen kiinnostaa maailmalla ja, että terveysalalla ja lääketutkimuksella on kasvupotentiaalia Suomessa”, kommentoi Titus Gylvin, Roche Oy:n toimitusjohtaja.

”Auria Biopankin tehtävänä on luovuttaa näytteitä ja tietoja korkeatasoiseen lääketieteelliseen tutkimukseen, etenkin sellaiseen, jossa hyödyt ovat mahdollisimman nopeasti potilaiden ulottuvilla. Biopankit voidaan nähdä osana kansallisvarallisuuttamme, jolloin on erityisen tärkeää kohdentaa näytteiden käyttö sekä eettisesti oikein että potilaiden parasta ajatellen” sanoo Heli Salminen-Mankonen, Auria Biopankin johtaja.

Auria Biopankilla on globaalisti merkittävä näytekokoelma aina kudosnäytteistä verinäytteisiin. Erityisen arvokkaaksi näytteet tekee niihin yhdistettävissä olevat kliiniset tiedot, etenkin taudin kulusta ja hoidoista. Näin saatua ainutlaatuista tietovarantoa voidaan hyödyntää esimerkiksi syöpätutkimuksessa ja yksilöllisten lääkehoitojen kehittämisessä. Roche on maailman johtava yksilöllisiä täsmälääkehoitoja kehittävä yritys.

”Mitä tarkemmin sairauksien aiheuttajat ja tautimekanismit opitaan tuntemaan, sitä paremmin pystytään kehittämään lääkehoitoja, joita pystytään kohdentamaan oikealle potilaalle oikeaan aikaan”, toteaa Titus Gylvin.

Vuonna 2013 voimaan astunut biopankkilaki on merkittävästi edesauttanut näytteiden käytettävyyttä tutkimuksissa. Laki antaa mahdollisuuden käyttää näytettä useammassa eri tutkimuksessa yhdellä näytteen antajalta saadulla suostumuksella.

”Suomen edistyksellinen biopankkilaki on luonut edellytykset tutkimusyhteistyölle, jonka suurin hyötyjä on potilas. Tutkimusyhteistyön aikana jalostunut biopankin tietomassa hyödyttää hoitojen kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen”, kommentoi Titus Gylvin.

Roche
Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien, silmäsairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on myös in vitro -diagnostiikan ja syövän kudosdiagnostiikan sekä diabeteksen hoidon edelläkävijä. Roche Groupin pääkonttori sijaitsee Baselissa, Sveitsissä ja sillä on toimintaa yli 100 maassa. Työntekijöitä Rochella oli vuonna 2015 91 700 ihmistä maailmanlaajuisesti. Rochen investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen olivat vuonna 2015 8,6 miljardia euroa, joka oli terveysalan yrityksistä eniten. Suomessa Rochella on käynnissä lukumäärältään eniten kliinisiä lääketutkimuksia kaikista maassa toimivista lääkeyrityksestä.

Auria Biopankki
Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen sairaalaan sijoittunut biopankki. Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien erikoisalojen mukaisesti Auria Biopankki tukee etenkin syöpä-, diabetes- sekä sydän- ja verisuonitautien tutkimusta. Näytteitä on yhteensä noin miljoona, ja ne sijaitseva fyysisesti Turussa, Porissa ja Vaasassa sairaanhoitopiirien säilytystiloissa. Lisätietoa www.auriabiopankki.fi.

Lehdistötiedustelut:

Andrei Nahkala
Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin: +358 40 5932127
sähköposti: Andrei.nahkala@roche.com

Heli Salminen-Mankonen,
johtaja, Auria Biopankki
Puhelin +358 40 719 2945
sähköposti: heli.salminen-mankonen@auriabiopankki.fi

Lisätietoja Auria Biopankista ja biopankkitoiminnasta
www.auriabiopankki.fi/


Auria Biopankki ja BC Platforms yhteistyöhön

25.1.2016
Basel, Sveitsi ja Turku, Suomi

BC Platforms ilmoitti tänään, että se on sopinut yhteistyösopimuksen koskien genomitiedon hallintaratkaisun kehittämistä ja käyttöönottoa Auria Biopankin kanssa.

BC Platformsin tietojärjestelmän avulla biopankkien datanhallinnan prosessi voidaan tehokkaasti integroida osaksi näytteisiin liittyvää terveystietoa sekä genomitietoa. Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen biopankki. Biopankin näytekokoelmaan on lähes sadan vuoden aikana kerätty noin miljoona näytettä, joita käytetään lääketieteelliseen tutkimustyöhön. Osana yhteistyötä Aurian itse kehittämien järjestelmien ylläpito siirtyy myös BC Platformsin vastuulle, jolloin osaamista saadaan mahdollisimman nopeasti myös muiden suomalaisten biopankkien käytettäväksi.

”Tavoitteena on jatkossa yhdistää genomitieto tutkittavista kerättyyn terveystietoon, minkä ansiosta näytekokoelmia voidaan hyödyntää lääketieteellisessä tutkimuksessa. Toiveena on tarjota mahdollisimman korkeatasoinen tutkimusinfrastruktuuri lääketieteelliselle tutkimukselle ja tuotekehitykselle toimien samalla henkilökohtaisen terveydenhuollon veturina sekä kansanterveyden edistäjänä”. Nähtävissä on, että tämän Suomessa analysoidun datan avulla voidaan parantaa kliinistä päätöksentekoa ja tuottaa henkilökohtaisempaa hoitoa potilaille”, kertoo Heli Salminen-Mankonen, Aurian johtaja.

”Lääketieteellinen tutkimustyö tarvitsee suuria väestöön pohjautuvia näytekokoelmia diagnostiikan, lääkkeiden ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen. Koska käsiteltävä tieto on monimutkaista ja sitä on paljon, tulee tietojärjestelmän olla tarpeeksi kehittynyt kyetäkseen hallitsemaan kokonaisuutta. BC Platformsin järjestelmä käytetään maailman huippuinstituuteissa ja meillä on ilo aloittaa yhteistyö myös Auria Biopanki kanssa” kertoo BC Platformsin pääarkkitehti Timo Kanninen.

Lisätietoa:

Heli Salminen-Mankonen, Auria Biopankki
Puh. 040 7192945
Sähköposti:  hejsalm@utu.fi

Timo Kanninen, BC Platforms
Puh. 040 590 5733
Sähköposti: timo.kanninen@bcplatforms.com

BC Platforms on yksi maailman johtavista genomitiedon hallintaratkaisuja tuottavista yhtiöistä. BC Platformsin teknologiaa käytetään vastaamaan terveydenhuollon suurimpiin haasteisiin hyödyntämällä genomiikan ja tietotekniikan kohtaamista. Yhtiö on perustettu vuonna 1997 ja sillä on vahva tieteellinen tausta, jonka tukena on 18 vuoden yhteistyö johtavien tutkijoiden, kehittäjien ja laitevalmistajien kanssa. Tehokas genomitiedon hallintajärjestelmämme mahdollistaa tiedon joustavan integroinnin, turvallisen analyysin ja molekyyli- sekä potilastietojen tulkinnan. BC Platformsin visiona on mullistaa lääkekehitys ja kliininen päätöksenteko ja saada yksilöllinen lääketiede potilaiden ulottuville. BC Platforms toimii globaalisti: tutkimus- ja kehitysyksikkömme sijaitsee Helsingissä ja meillä on myynti- ja markkinointiyksiköt Baselissa, Lontoossa, Bostonissa sekä Vancouverissa. Lisätietoja saa osoitteessa www.bcplatforms.com tai seuraamalla meitä Twitterissä @BCPlatforms.

Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen kliininen biopankki. Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien erikoisalojen mukaisesti Auria Biopankki tukee etenkin syöpä-, diabetes- sekä sydän- ja verisuonitautien tutkimusta. Näytteitä on yhteensä noin miljoona, ja ne sijaitseva fyysisesti Turussa, Porissa ja Vaasassa sairaanhoitopiirien säilytystiloissa. Lisätietoa www.auriabiopankki.fi.Auria Biopankki on aloittanut verinäytteiden keräämisen biopankkiin

26.5.2015

Auria Biopankki on siirtynyt toiminnassaan seuraavaan vaiheeseen ja aloittanut verinäytekeräyksen. Verinäytteitä kerätään tavallisen verinäytteenoton yhteydessä TYKSissä biopankkisuostumuksen antaneilta henkilöiltä.

Auria Biopankki on toukokuussa 2015 aloittanut verinäytteiden keräämisen. Tähän mennessä biopankin näytekokoelma on koostunut pääosin kudosnäytteistä, ja nyt näytteiden keräystä on laajennettu myös verinäytteisiin.

Verinäytteitä kerätään biopankin näytevarastoon tavallisen verinäytteenoton yhteydessä TYKSin laboratoriossa niiltä henkilöiltä, jotka ovat antaneet suostumuksen biopankkinäytteen luovuttamiseen. Biopankkisuostumus on valmiina potilastietojärjestelmässä, eikä verinäytteen antaminen edellytä potilaalta lisätoimenpiteitä.

– Biopankille siirretään osa verinäytteestä normaalin hoitotoimenpiteen yhteydessä. Verinäytteen antaminen ja biopankkitutkimuksen edistäminen tällä tavoin on siis helppoa potilaalle, kertoo Auria biopankin johtaja Heli Salminen-Mankonen.

Auria Biopankissa on ihmisperäisiä näytteitä jo lähes sadan vuoden ajalta noin miljoona kappaletta. Vuonna 2013 voimaan astuneen biopankkilain myötä näytteitä voidaan näytteenantajan suostumuksella kerätä ja säilyttää biopankissa tulevia tutkimustarpeita varten.

Biopankin näytteitä käytetään lääketieteelliseen tutkimustyöhön, jonka avulla kehitetään diagnostiikkaa, lääkkeitä ja uusia hoitomuotoja. Verinäytteitä toivotaan saatavan runsaasti.

– Verinäytekeräyksen myötä Auria Biopankki siirtyy toiminnassaan taas askeleen eteenpäin. Verinäytteet mahdollistavat entistä monipuolisemman tutkimustoiminnan ihmisten terveyden edistämiseksi, kertoo Salminen-Mankonen.

Biopankkisuostumuksen voi antaa tulostamalla suostumuslomake Auria Biopankin nettisivuilta ja postittamalla täytetty kaavake biopankkiin. Suostumuslomakkeen saa myös sairaalan kutsun mukana, jolloin potilas voi ottaa täytetyn kaavakkeen mukaansa sairaalaan tullessaan.

Lisätietoja:
Heli Salminen-Mankonen, johtaja, dosentti, Auria Biopankki, heli.salminen-mankonen@auriabiopankki.fi, puh. 040 719 2945

Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen kliininen biopankki. Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Sen näytteistä 80 prosenttia on syöpänäytteitä. Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien erikoisalojen mukaisesti Auria Biopankki tukee etenkin syöpä-, diabetes- sekä sydän- ja verisuonitautien tutkimusta. Näytteitä on yhteensä noin miljoona, ja ne sijaitseva fyysisesti Turussa, Porissa ja Vaasassa sairaanhoitopiirien säilytystiloissa. Lisätietoa www.auriabiopankki.fi.


Auria Biopankki aloittaa tutkimusyhteistyön Bayerin kanssa

27.4.2015

Auria Biopankin ja Bayerin tutkimusyhteistyö tähtää syöpähoitojen kehittämiseen. Tutkimusyhteistyö on ensimmäinen Auria Biopankin ja lääkeyrityksen välinen yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on uusien hoitomuotojen kehittäminen ja terveyden edistäminen biopankkitutkimuksen avulla.

Auria Biopankki on solminut yhteistyösopimuksen lääke- ja life science -yritys Bayer Pharma AG:n (Bayer) kanssa. Biopankin ja Bayerin yhteistyö koskee syöpätutkimusta, jossa analysoidaan kasvainnäytteitä ja niihin liittyvää kliinistä dataa. Tutkimusyhteistyön tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia syöpähoitoja.

Biopankin johtaja Heli Salminen-Mankonen on erittäin tyytyväinen alkavasta kumppanuudesta.

– Tutkimusyhteistyö kansainvälisesti korkeatasoisen lääkeyrityksen kanssa on merkittävä askel eteenpäin biopankin toiminnassa. Eniten tämä hyödyttää kuitenkin kansalaisia. Bayerin vahva asiantuntemus lääkekehityksessä ja tutkimuksessa yhdistettynä biopankkinäytteisiin ja niihin liittyvään kliiniseen dataan vie syöpätutkimusta suuren harppauksen eteenpäin, kertoo Salminen-Mankonen

– Nyt käynnistyvän biopankkiyhteistyön myötä saamme Auriasta uuden kumppanin alkuvaiheen syöpälääkekehitykseen. Kumppanuus Auria Biopankin kanssa toimii vahvana näyttönä suomalaisen life science -alan valtavasta potentiaalista, kertoo Bayer Nordic SE:n toimitusjohtaja Oliver Rittgen kumppanuudesta.

Biopankkinäytteen sisältämä kliininen data on arvokasta terveystutkimuksen kannalta. Bayer ja Auria Biopankki analysoivat yhdessä tutkimusprojektin aikana kerääntyneen tiedon. Näytekohtaiset tiedot ovat aina koodatun tunnisteen takana näytteissä, eivätkä tutkijat voi yhdistää näytteitä yksittäisiin henkilöihin. Näytekohtaiset tutkimustulokset palautetaan tutkimusprojektin jälkeen biopankkilain mukaisesti Auriaan. Näin samoihin näytteisiin liittyvä kliininen tieto hyödyttää jatkossa myös muuta biopankkitutkimusta.

Lääketieteellinen tutkimustyö tarvitsee suuria väestöön pohjautuvia näytekokoelmia diagnostiikan, lääkkeiden ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen. Auria Biopankissa on näytteitä noin miljoona kappaletta lähes sadan vuoden ajalta. Näytteistä noin neljännes on syöpänäytteitä.

Bayerin tiedote yhteistyöstä