Biopankkien näytteet kerätään normaalin terveydenhuollon ja lääketieteellisten tutkimusten yhteydessä.

Biopankkiin kerätään ainoastaan ihmisperäisiä näytteitä. Näytteet voivat olla esimerkiksi kudosta, verta, erilaisia eritteitä tai soluista eristettyä DNA:ta. Uusia näytteitä kerätään jatkuvasti vapaaehtoisilta näytteenantajilta. Fyysisesti näytteet säilytetään Turussa, Porissa tai Vaasassa sairaaloiden säilytystiloissa.

Näytteet säilötään biopankkiin odottamaan hetkeä, jolloin niitä tarvitaan tutkimuksessa. Näytteet luovutetaan tutkimukseen aina koodattuina, niin että yksittäisen luovuttajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa.

Tutkimuksen päätyttyä näytekohtaiset tutkimustulokset palautetaan biopankkiin. Näin näytteeseen liitetty tieto ”kasvaa korkoa”. Tämän jälkeen näytettä tai siitä saatua tutkimustietoa voidaan käyttää tulevissa tutkimuksissa.


Näytteen tie tutkimukseen

Biopankkinäyte kulkee näytevarastosta lääketieteelliseen tutkimukseen tarkan ja turvallisen luovutusprosessin läpi.

  • Biopankki voi luovuttaa näytteitä ja niihin liitettyä tietoa ainoastaan korkeatasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
  • Luovutus edellyttää myönteistä lausuntoa biopankin tieteelliseltä ohjausryhmältä.
  • Biopankki tekee luovutuksesta kirjallisen sopimuksen tutkijan taustaorganisaation kanssa. Taustaorganisaatio voi olla kotimainen tai kansainvälinen tutkimuslaitos tai yritys.