Biopankkien näytekokoelmia käytetään esimerkiksi syöpätutkimukseen. Biopankkitutkimuksen avulla kehitetään parempia hoitomuotoja ja edistetään kansalaisten terveyttä.

Biopankkien tavoitteena on uusien hoitomuotojen kehittäminen ja terveyden edistäminen terveystieteellisen tutkimuksen avulla.

Suomessa on kerätty näytteitä terveydenhoitoa varten käytännössä jo sadan vuoden ajan. Hajallaan olevat näytekokoelmat on uudistuksen myötä yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi biopankkeihin, joista tutkijat voivat nopeasti ja helposti lainata näytteitä tutkimuksiinsa.

Näytekokoelmista saatavaa biologista tietoa ja terveystietoa yhdistämällä sairauksien syitä on entistä helpompi ymmärtää ja niiden hoitaminen tarkentuu.

Näytekokoelmia voidaan käyttää esimerkiksi syöpätutkimukseen. Näytteiden avulla kyetään selvittämään sairauksien taustalla olevien perintötekijöiden, ympäristötekijöiden ja elintapojen välisiä suhteita. Tulosten perusteella voidaan kehittää entistä parempia lääkkeitä, hoitotapoja ja taudinmääritysmenetelmiä. Parhaassa tapauksessa biopankkitutkimus johtaa parempaan tietoisuuteen ennaltaehkäisevistä hoitomuodoista ja edistää kansalaisten itsehoitoa.

Biopankit vievät eteenpäin suomalaista tutkimustyötä, edistävät terveyttä Suomessa ja maailmalla – ja näin parantavat myös Suomen kilpailukykyä.