72015syys

Biopankin arkea ja juhlaa

blog_2-vee-kakkuAuria biopankissa nautittiin viime viikolla kakkukahvit kaksivuotismerkkipäivän johdosta. Sen verran on kulunut biopankkilain voimaantulosta, joka mahdollisti nykymuotoisen biopankkitoiminnan käynnistymisen. Auria biopankki oli jo ollut tovin lähtökuopissa ja lupapaperit jätettiin heti lain astuttua voimaan – ensimmäisenä Suomessa. Toimintaa valmisteltiin lupaprosessin ajan ja Auria biopankki rekisteröitiin virallisesti maaliskuussa 2014, jälleen ensimmäisenä. Nyt lähes puolentoista vuoden toiminnan jälkeen voidaan jo arvioida, miten toiminta on käynnistynyt ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Biopankkitoiminnan tarkoituksena on kerätä näytteitä, yleisimmin verta tai sairasta kudosta, lääketieteelliseen tutkimukseen. Kun näytteistä analysoitu tieto yhdistetään sairauden kulusta saatavaan tietoon, on mahdollista paremmin ymmärtää sairauksien syitä ja lääkityksen ja muiden hoitojen vaikuttavuutta. Tämä tieto puolestaan auttaa kehittämään entistä parempia diagnostisia menetelmiä, lääkkeitä tai muita hoitoja potilaiden avuksi. Sanalla sanoen, biopankkitoiminnan tavoitteena on tuoda uudet yksilölliset ja tehokkaat hoitomuodot kustannustehokkaasti potilaidemme avuksi.

Suomen biopankkilaki on pääosin onnistunut – olen sitä usein kuvannut maailman parhaaksi. Laki on tasapainoinen ja huomioi niin näytteiden luovuttajien kuin modernin lääketieteellisen tutkimuksen tarpeet. Biopankin toiminnalta edellytetään ammattimaisuutta ja työ tapahtuu viranomaisten valvonnassa. Yllämainitusta johtuen Suomeen oletetaan syntyvän vain kourallinen biopankkeja, lähinnä yliopistosairaaloiden yhteyteen. Toimintaa ollaan kuitenkin jalkauttamassa myös niin keskussairaaloihin kuin avoterveydenhuoltoon. Yhteistyö suomalaisten biopankkien välillä luo verkoston, joka jatkossa mahdollistaa kattavien näyteaineistojen keräyksen esimerkiksi harvinaisten sairauksien tutkimiseen.

Biopankkinäytteiden luovuttajat ovat toiminnan edellytys ja tärkein voimavara. Biopankkinäytteiden kerääminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja suostumuksen voi perua koska tahansa. On ollut ilahduttavaa nähdä, miten kiinnostuneita suomalaiset ovat luovuttamaan näytteitä tutkimukseen, tuskin missään päin maailmaa päästään vastaaviin lukuihin. Kaikki näytteet ja niihin liittyvä tieto toimitetaan tutkijoille luonnollisesti tunnisteettomana, joten luovuttajien yksityisyydensuoja on turvattu. Luovuttajille myös kerrotaan, mitä näytteillä on saatu aikaan. Vaikka on epätodennäköistä, että biopankkitutkimus lyhyellä tähtäimellä hyödyttäisi juuri luovuttajan sairauden hoitoa, uskon tällaisen vuorovaikutuksen osoittavan, miten tärkeänä biopankki pitää yhteistyötä luovuttajien kanssa.

Biopankkilain suuri vahvuus on tutkimuslupabyrokratian väheneminen ja sairaalassa kerätyn tiedon saaminen tutkimuksen käyttöön. Paljon parjatuissa sairaalan tietojärjestelmissä on ainutlaatuista tietoa, jota – luovuttajan suostumuksella – voidaan liittää biopankkinäytteeseen. Päämäärä vastaa siis ruohonjuuritasolla uuden hallituksemme tavoitteita: digitalisaation hyödyntämisestä ja innovaatiotoiminnasta normien ja sääntelyn purkuun. Auria biopankin osalta näytteiden ja tiedon yhdistäminen on alkanut menestyksekkäästi. Kuluneiden puolentoista vuoden aikana on käynnistynyt kolmisenkymmentä uutta tutkimusprojektia, joista ensimmäiset ovat jo valmistuneet.

Kuluneet pari vuotta ovat osoittaneet, että Suomessa voidaan, omia voimavarojamme ja lainsäädäntöämme hyödyntäen, edesauttaa lääketieteellistä tutkimusta ja potilashoitoa tavalla, joka herättää kiinnostusta ja jopa kateutta maailmalla. Nyt on merkkipäiväkahvit juotu ja edessä työntäyteinen arki. Uskon, ettei tämä kahvihetki Auriassa viimeiseksi, vaan uusia juhlan aiheita on näköpiirissä jo lähitulevaisuudessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − four =