Millaisia näytteitä biopankissa on?


Auria Biopankissa on noin miljoona ihmisperäistä näytettä. Merkittävä osa näytteistä on syöpänäytteitä.


Biopankkien näytteet kerätään tavanomaisten terveydenhuollon ja lääketieteellisten tutkimusten yhteydessä. Ne säilötään biopankkiin odottamaan hetkeä, jolloin niitä tarvitaan tutkimuksessa.

Näytteet luovutetaan tutkimukseen pääsääntöisesti koodattuina, eli yksittäisen näytteenantajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa. Tutkimuksen päätyttyä kerätty raakadata tai näytekohtaiset analysoidut tulokset palautetaan biopankkiin. Näin näytteeseen liitetty tieto ”kasvaa korkoa”. Tämän jälkeen näytettä tai siitä saatua tutkimustietoa voidaan käyttää tulevissa tutkimuksissa.

Näytekokoelmat


Kudosblokit


Auria Biopankin näytevarasto käsittää lähes miljoona FFPE-näytettä (parafiiniin valettuja kudosnäytteitä), jotka on kerätty TYKS:ssä vuodesta 1930 alkaen. Niiden näytteiden määrää, joista löytyvät elektroniset tiedot, voit tutkia näytekatalogistamme .

Näytteet säilytetään kuivassa huoneenlämmössä TYKS Patologian diagnostiikan vaatimusten mukaisesti.

PSA seeruminäytteet


Auria Biopankkiin on siirretty urologian poliklinikan näytekokoelma, joka kattaa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 1996 ja 1997 PSA-kokeessa käyneiden miesten diagnostiset seeruminäytteet. Kokoelma sisältää yhteensä noin 7000 seeruminäytettä. Näytteet on jaettu 450 µl:n eriin ja Biopankki luovuttaa niitä pyynnöstä lääketieteelliseen tutkimukseen.

Näytteet säilytetään -80°C lämpötilassa.EDTA Verinäytteet


Jokaiselta Auria Biopankkiin suostumuksen tehneeltä ihmiseltä pyritään ottamaan 10 ml EDTA-verinäyte. Näyte sentrifugoidaan, jonka jälkeen plasma jaetaan neljään 450 µl ja kokoveri* neljään 400 µl erään.

Näytteet säilytetään -80°C lämpötilassa.

*Auria Biopankki käsittelee verinäytteet siten, että 10 ml EDTA-kokoverinäytteet sentrifugoidaan ja niistä pipetoidaan ensin 4x450 µl plasmaa. Tämän jälkeen veriputkea sekoitetaan, ja tästä pipetoidaan kokoveri. Näiden näytteiden plasmapitoisuus on alkuperäistä kokoverta pienempi, jolloin analyysit jotka vaativat kokoverta sen alkuperäisessä koostumuksessa eivät välttämättä onnistu. Sen sijaan näytteiden DNA-saanto on normaalia verinäytettä korkeampi.

Auria Biopankin näytekatalogi


Auria Biopankissa on noin miljoona näytettä. Merkittävä osa näytteistä on syöpänäytteitä.


Aurian näytekatalogi sisältää tällä hetkellä patologian FFPE-näytteet (parafiiniin valetut kudosnäytteet). Katalogista voit hakea kudoksen, diagnoosin, ikäryhmän sekä sukupuolen perusteella näytelukumääriä. Näytteet voivat olla kudospaloja tai biopsioita. Lukumäärät ovat karkeistettuja.

BIOPANKIN PALVELUT


Osastonylilääkäri Sirkku Jyrkkiö
Syöpäklinikka, TYKS

Mitä hyötyä on biopankista? Tutkija kertoo


Biopankki tuo histologiset näytteet ja niiden sisältämän arvokkaan datan tutkijoiden käyttöön, avustaa tutkimusmateriaalin keräämisessä ja huolehtii tutkimuksen korkeasta tasosta. TYKSin osastonylilääkäri Sirkku Jyrkkiö kertoo biopankin roolista käynnissä olevassa syöpätutkimuksessa, jossa selvitetään DOTANOC-PET/TT-menetelmän soveltumista eri syöpien kuvantamiseen.


Turun PET-keskuksessa on tutkittu usean vuoden ajan DOTANOC-PET/TT-menetelmän soveltumista syöpäsairauksien kuvantamiseen.

Entuudestaan tiedetään, että menetelmä sopii hyvin neuroendokriinisten kasvainten kuvantamiseen, sillä näissä kasvaimissa on runsaasti somatostatiinireseptoreita, joihin DOTANOC-merkkiaine sitoutuu. Nyt käynnistetyllä biopankkitutkimuksella halutaan selvittää, miten merkkiaine soveltuu muiden kasvaimien kuvantamiseen.

Esimerkiksi vatsaontelon sisäisistä kasvaimista on joskus vaikea saada kudosnäytettä, jolla voitaisiin varmistua syöpäsairauden tyypistä. Tästä syystä on tärkeää tietää, kuinka spesifinen DOTANOC-PET/TT-tutkimus todella on.

Biopankin avulla luotettavampaa syöpätutkimusta

TYKS syöpäklinikan ja PET-keskuksen tutkimuksessa selvitetään lymfoomapotilaita kuvantamalla, onko lymfoomissa somatostatiinireseptoreita, jotka on mahdollista havaita DOTANOC-PET/TT-tutkimuksella.

Biopankkitutkimus on osa tätä laajempaa tutkimuskokonaisuutta. Biopankissa oleva näytearkisto mahdollistaa reseptorimääritykset useista eri lymfooma-alatyypeistä, jolloin saadaan luotettavampi käsitys somatostatiinireseptoreiden ilmentymisestä eri lymfoomissa.

Biopankin sähköisen rekisteridatan avulla voidaan lisäksi selvittää reseptorien ennustetekijäarvoa korreloimalla reseptorien ilmentyminen näytteissä potilaiden elinaikatietoon. Samalla voidaan arvioida, olisiko somatostatiinireseptoreihin kohdistuvaa isotooppihoitoa mahdollista soveltaa lymfoomien hoidossa.

Tutkijan näkökulmasta biopankki tarjoaa selkeän yhteydenottokanavan ja avustaa tutkimuksen kysymyksenasettelussa ja tutkimusmateriaalin tunnistamisessa ja keräämisessä. Biopankki selkeyttää tutkimukseen liittyvää lupakäytäntöä. Biopankki tuo histologiset näytteet kaikkien tutkijoiden ulottuville ja samalla huolehtii siitä, että näytteiden avulla tehtävä tutkimus on korkeatasoista ja edistää syövän perustutkimusta ja hoitoa.

OTA YHTEYTTÄ

AURIA BIOPANKKI

Kiinamyllynkatu 8, 20520 Turku

050 578 0815

info(at)auriabiopankki.fi

etunimi.sukunimi(at)auriabiopankki.fi

Voit jättää viestisi lomakkeella.