AURIA BIOPANKKI MEDIASSA

Miljoonan potilasnäytteen pankki


Elixir Finland 2018 | 19.3.2018


Suomen ensimmäiseen sairaalabiopankkiin Auriaan on tallennettu yli miljoona kudosnäytettä sekä kymmeniä tuhansia verinäytteitä. Biopankki pystyy yhdistämään kokoelmiin myös luovuttajaan liittyviä tietoja, mikä auttaa merkittävästi tutkimusta. Tietoja voidaan pyytää näytteen luovuttajalta itseltään, potilasasiakirjoista tai valtakunnallisista rekistereistä.

Suomessa on ollut pitkään käytössä henkilötunnuksen kautta käytettävä sähköinen potilaskertomus. Henkilötunnusta edellyttävät rekisterit luovat hyvät edellytykset ihmisistä saatujen näytekokoelmien ja niihin liitetyn tiedon tehokkaalle hyödyntämiselle tulevaisuudessa. Tämä on suuri etu moniin maihin verrattuna.

Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Turun yliopiston yhteydessä toimivan Auria Biopankin näytekokoelmat sijaitsevat fyysisesti lounaisen ja läntisen Suomen sairaaloissa. Näytteitä kerätään ja niihin liitetään tarpeellinen metadata, josta ilmenee kliininen tieto näytteen antajasta, määrästä, ajankohdasta ja miten näytettä on käsitelty. Auria Biopankin näytteet ovat muun muassa kudosta, verta ja soluista eristettyä DNA:ta.

Lue lisää
PDF-versio

Tutustu uuteen biopankkilehteen!


Lääkärisanomat erikoisnumero 2018 | 8.2.2018


Lue lisää

Kansallisaarre – kokemuksia Auria Biopankista


DIABETES JA LÄÄKÄRI 2 2017 | 10.4.2017


Suomessa toimii kahdeksan suurta biopankkia, joihin on tallennettu tietoja kymmenistätuhansista diabeetikoista. Näytteet oheistietoineen ovat kansallisaarre, joista tutkijat ja hoidonkehittäjät ammentavat…

Lue lisää

Mitä hiukkasfyysikko tekee Biopankissa


TURUN YLIOPISTON BLOGI | Samu Kurki | 31.3.2017


Biopankilla tarkoitetaan lääketieteellistä kokoelmaa ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja, joita voidaan käsitellä ja luovuttaa laadukkaaseen lääketieteelliseen tutkimukseen. Toiminta perustuu biopankkilakiin ja ihmisten antamaan suostumukseen näytteidensä ja tietojensa käytöstä…

Lue lisää

Mikä ihmeen biopankki?


LOKI 1 2017 | Lounais-Suomen Syöpäyhdistys | 24.3.2017


Talletus Biopankkiin kannattaa. Talletuksessa ei siirry rahaa, vaan tärkeää tietoa tutkijoille, jotka pankin näytteitä tutkimalla voivat parantaa sairauksien hoitona…

Lue lisää

Rintasyöpätutkimus etenee biopankin ja Pfizerin yhteistyöllä


BIOPANKKI.FI | 7.3.2017


Kuvittele mielessäsi tilanne. Istut lääkärin vastaanotolla ja odotat saavasi vastauksen ohutneulanäytteen tuloksista. Saat huonoja uutisia – sinulla on rintasyöpä. Ikävien uutisten jälkeen sanat erilaisista hoitomahdollisuuksista ja hyvästä ennusteesta eivät lohduta. Pelonsekainen mieli kääntää luvut päinvastaisiksi ja luet itsesi kuuluvaksi vähemmistöön – niihin, jotka eivät välttämättä selviydy...

Lue lisää

OTA YHTEYTTÄ

AURIA BIOPANKKI

Kiinamyllynkatu 8, 20520 Turku

050 578 0815

info(at)auriabiopankki.fi

etunimi.sukunimi(at)auriabiopankki.fi

Voit jättää viestisi lomakkeella.