bbmri_logoAuria Biopankki toimii tiiviissä yhteistyössä muiden suomalaisten ja eurooppalaisten biopankkien kanssa BBMRI-verkostossa.

Paikallisesti Auria Biopankki toimii läheisessä yhteistyössä Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen sekä Porin ja Vaasan keskussairaalan kanssa.

Kansallisesti Auria Biopankki on verkostoitunut muiden biopankkien kanssa. Muita Suomessa toimiluvan saaneita biopankkeja ovat THL Biopankki, Suomen Hematologinen Biopankki (FHRB) sekä Helsingin Urologinen Biopankki (HUB) ja Helsingin, Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) omistama Academic Medical Center Helsinki (AMCH) -biopankki sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Borealis Biopankki.

Suomalaiset biopankit muodostavat yhdessä BBMRI.fi-verkoston, jonka tehtävänä on suomalaisten biopankkien ja näytteitä keräävien tutkimushankkeiden yhteistyön edistäminen, toteuttaminen ja linkittäminen eurooppalaiseen biopankkiverkostoon.

BBMRI on myös biopankkitoimijoiden, rahoittajien, viranomaisten ja kansalaisten välinen yhteistyö- ja keskustelufoorumi. Kansalaisille suunnattua materiaalia on tarjolla osoitteessa www.biopankki.fi.

Kansainvälisesti Auria Biopankki toimii osana eurooppalaisten biopankkien BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) -verkostoa. Sen kautta Suomi tekee kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden biopankkien kanssa ja vahvistaa asemaansa merkittävänä lääketieteellisen tutkimuksen maana.