bbmri_logoAuria Biopankki toimii tiiviissä yhteistyössä muiden suomalaisten ja eurooppalaisten biopankkien kanssa BBMRI-verkostossa.

Paikallisesti Auria Biopankki toimii läheisessä yhteistyössä Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen sekä Porin ja Vaasan keskussairaalan kanssa.

Kansallisesti Auria Biopankki on verkostoitunut muiden biopankkien kanssa.

Suomalaiset biopankit muodostavat yhdessä BBMRI.fi-verkoston, jonka tehtävänä on suomalaisten biopankkien ja näytteitä keräävien tutkimushankkeiden yhteistyön edistäminen, toteuttaminen ja linkittäminen eurooppalaiseen biopankkiverkostoon.

BBMRI on myös biopankkitoimijoiden, rahoittajien, viranomaisten ja kansalaisten välinen yhteistyö- ja keskustelufoorumi. Kansalaisille suunnattua materiaalia on tarjolla osoitteessa www.biopankki.fi.

Kansainvälisesti Auria Biopankki toimii osana eurooppalaisten biopankkien BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) -verkostoa. Sen kautta Suomi tekee kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden biopankkien kanssa ja vahvistaa asemaansa merkittävänä lääketieteellisen tutkimuksen maana.