johanna_ja_mikrotomiAuria Biopankille vastuullisuus merkitsee toiminnan läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja korkeaa etiikkaa.

Kaikkea biopankin toimintaa ohjaa tavoite edistää kansalaisten terveyttä välittämällä biopankkinäytteitä tieteelliseen tutkimukseen. Biopankin näytekokoelmien avulla voidaan selvittää eri sairauksien taustalla olevien perintötekijöiden, ympäristötekijöiden ja elintapojen välisiä suhteita sekä lisätä tautimekanismien ymmärtämistä. Tulosten perusteella voidaan kehittää entistä parempia lääkkeitä, hoitotapoja ja diagnostiikkamenetelmiä.

Biopankkitoimintaa ohjaa biopankkilaki, joka määrittelee tarkkaan näytteenantajien oikeudet. Kansalaisella on aina oikeus kieltäytyä biopankkinäytteen antamisesta eikä kieltäytyminen vaikuta potilaan hoitoon. Biopankkilain mukaisesti näytteenantajilla on aina myös oikeus tietää, mihin tutkimuksiin heidän näytteitään on käytetty.

Jokaisella potilaalla on oikeus olla myös tutkimuspotilas.