Näytteitä tutkimukseen

Auria Biopankki tarjoaa korkealaatuisia ihmisperäisiä näytteitä biolääketieteelliseen tutkimukseen.


Real life data analyysit

Auria Biopankin näytteisiin on liitetty potilastietojärjestelmästä poimittua kliinistä tietoa.


Näytekeräys ja säilytys

Auria Biopankin kautta voi myös järjestää uusien näytteiden keräyksen yhteistyössä sairaalan ja hoitohenkilökunnan kanssa.


Monikudosblokit (TMA)

Auria Biopankki tuottaa korkealaatuisia monikudosblokkeja (TMA, tissue microarray).


Yhteiset kehitysprojektit

Auria Biopankki tekee tieteellistä yhteistyötä sekä akateemisten tutkijoiden että yritysten kanssa.


Konsultointi

Auria tarjoaa neuvonta- ja koulutuspalveluja biopankkitoimintaan liittyen.


Feasibility selvitykset

Auria Biopankki on yhteistyökumppani kliinisissä lääketutkimuksissa (Evidence-based feasibility studies).


Tautikohtaiset iPS-solut

Auria Biopankki tarjoaa indusoitujen pluripotenttien kantasolujen valmistamista alihankkijansa kautta.