Ajankohtaista

Vanhojen diagnostisten näytteiden ja niihin liittyvien tietojen siirto Auria Biopankkiin

Julkinen tiedonanto Porissa 8.8.2016, julkaistu mm. Satakunnan Kansassa

Terveystieteellinen tutkimustyö tarvitsee suuria väestöön pohjautuvia näytekokoelmia, joiden hallinnointi ja säilytys vaativat voimavaroja ja osaamista eli biopankkitoimintaa. Biopankkilain 13 § sisältää vanhojen näyte- ja tietoaineistojen käsittelyä koskevat erityissäännökset hoidon ja tutkimuksen yhteydessä kerättyjen näytteiden ja niihin liittyvien tietojen siirtämisestä biopankkiin salassapitosäännösten estämättä.

Lue lisää

etusivu_mikrotomi

Biopankki on kokoelma näytteitä, joita hyödynnetään lääketieteellisessä tutkimuksessa.

etusivu_suostumus

Biopankin toiminta perustuu kansalaisen antamaan biopankkisuostumukseen.

etusivu_robotti-nostaa-putkea

Tutkijat ja lääke- ja diagnostiikkayritykset voivat hakea biopankin näytteitä hakukaavakkeella.

tecan

Tutustu Auria biopankin tarjoamiin palveluihin.

etusivu_TMA-slide

Katso, mitä biopankkitutkimuksia on tällä hetkellä meneillään.

etusivu_holvi-hahmoja

Tutustu biopankkiin pelaamalla hauskaa Bioholvi-peliä kännykälläsi.